ANH

הנדסת מיפוי וגיאו-אנפורמציה

קצת עלינו:

הנדסת מיפוי וגיאו-אנפורמציה - עאמר חילו

אנחנו מתמחים במגוון תחומים :

 • מדידות לצורכי היתר
 • מדידות לצורכי תכנון מפורט
 • מדידות לצורכי ארנונה
 • מדידות לצורכי עדות
 • תכניות לצורכי רישום
 • תשריטי חלוקה / הסכמי שיתוף
 • מדידות לצרכים אדריכליים , פנים חזיתות תנוחות וחתכים
 • מתן חוות דעות מקצועית לכל צורך משפטי
 • מדידות לרקע תב"ע
 • צילומי אויר
 • מפות טופוגרפיות לצרכים מיוחדים. ועוד האבה תחומים...
 • ליווי פרויקטי ביצוע , כגון , עבודות עפר , בניה , מבני פלדה , מנהרות , גשרים ועוד הרבה פרויקטים

הנדסת מיפוי וגיאו-אנפורמציה ANH

רחוב סלזיאן 10 - נצרת, רחוב טהא חוסיין 3 ירושלים

0543915603 :טלפון

046554630 : פקס

[email protected] :מייל


ראשון עד חמישי

07:30 - 17:00


שתפו אותנו עם חברים