Profile Picture

معهد الامل طمره מעון אל אמל טמרה


מי אנחנו:

הפנימייה נוסדה בשנת 1980 בידי מר' טועמה עוואד, והיא ממוקמת בלב שכונות מגורים (שכונה צפונית) בעיר הגלילית תמרה. פנימיית אל-אמל הינה מסגרת קטנה עם הרבה חום, אקלים ואווירה משפחתית. ילדי אל אמל מעורבים בחיי הקהילה בתוך שכונת המגורים ולרוב לומדים בבתי הספר השכונתיים הקרובים. הם זוכים לטיפולים רגשיים, פסיכוסוציאלים וריפוי באומנויות.

פרטים נוספים: