עמותת ההתאחדות הערבית לקידום חינוך והשכלה

עמותת ההתאחדות הערבית לקידום חינוך והשכלה

עמותת ההתאחדות הערבית לקידום חינוך והשכלה (ע"ר מס' 580542694) הוקמה בשנת 2007 ע"י סטודנטים ואקדמאיים, העמותה נרשמה בפועל ברשם העמותות בחודש ספטמבר 2011. מאז הקמתה העבירו חבריה מאות הרצאות ייעוץ והכוונה לאקדמיה בבתי ספר בחברה הערבית, בנוסף לארגון ירידי לימודים, פרסום מגזין שנתי אודות תנאי הקבלה, מתן ייעוץ טלפוני ואינטרנטי ועוד שירותים.

בשנת 2014 הקימה העמותה פרויקט חדש "פרויקט הטכניון", במסגרתו התחילה להפעיל קורסים ברפואה והייטק בקריית הטכניון בשיתוף פעולה עם היחידה לנוער שוחר מדע ואגודת הסטודנטים. מטרת הקורסים הינה עידוד אקדמיה אצל תלמידים מהחברה הערבית ושיפור רמת השפה העברית אצלם תוך כדי קורסים שמועברים על ידי סטודנטים ערבים ויהודים שלומדים בטכניון.

כרטיס ביקור דיגיטלי  עמותת ההתאחדות הערבית לקידום חינוך והשכלה

שם לקוח

ההתאחדות האקדמית

Date

22 פברואר 2018

תגית

כרטיס ביקור דיגיטלי